Fotografie cursussen en projecten

Voor fotoclubs

Mentoraat

Een mentoraat is een persoonlijke begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (de mentor). In een aantal sessies begeleidt de mentor de cursist in het naar een hoger niveau tillen van zijn/haar fotografie. Meest zijn er een vijftal sessies over een half jaar verspreid. Tijdens de eerste bijeenkomst maken mentor en cursist kennis en bepalen zij aan welk onderwerp of thema de cursist gaat werken. Dit thema wordt gedurende het hele mentoraat vastgehouden. De cursist neemt bij elke volgende bijeenkomst nieuw werk mee, dat door de mentor van commentaar wordt voorzien. Zo kan de cursist zijn fotografie verbeteren. In tegenstelling tot het format dat door de Fotobond wordt aangehangen, werk ik met kleinere groepen deelnemers. Daarnaast is de thematiek van het mentoraat gericht op documentair (seriematig) of creatief (autonoom werk). Individuele begeleiding in een maatwerktraject is ook mogelijk.

Documentaire fotografie

De documentaire benadering van fotografie in een mentoraat is gericht op de context. Het verhaal dat de fotograaf wil vertellen staat centraal. En een verhaal is verbaal, dus gaan we schrijven naast het fotograferen. Een documentair mentoraat is vooral een verdieping voor fotografen die meer met hun fotografie willen doen. Het mentoraat begint met een korte introductie in de documentaire fotografie. Deelnemers kiezen zelf een onderwerp en werken dit uit in de loop van het mentoraat in een documentaire fotoserie.

Creatieve fotografie

Een mentoraat creatieve fotografie is gericht op de persoonlijke uiting danwel de schoonheid van de foto. Dit noemen we ook wel autonome fotografie. Elke avond is opgebouwd uit het drieluik kijken - denken - doen. We kijken naar het werk van bekende(re) fotografen, denken na over de betekenis van dit werk en koppelen dit aan het eigen werk van de deelnemers. Deelnemers werken in de loop van het mentoraat verder aan hun eigen creatieve project.

Voorwaarden en organisatie

Een mentoraar wordt in principe door een fotoclub, een afdeling van de fotobond of de fotobond zelf georganiseerd. Zorg dus voor een goede locatie met voldoende ruimte en goed licht. En koffie/thee. De vergoedingen (en subsidie) zijn conform de regels van de fotobond. Interesse? Kom in actie en neem contact op.